Matura wiślana – konkurs!

Temat tegorocznej matury z języka polskiego brzmiał:

PRACA – PASJA CZY OBOWIĄZEK?

Proponuję podjęcie tego wątku przez nieco starszych abiturientów w kontekście naszego zainteresowania Rzeką.

Prace o objętości do 2 stron A4 prosimy wysyłać na adres:

reprinty@poczta.onet.pl

W temacie prosimy wpisywać: Matura wiślana.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 1.09.2017 r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas
I posezonowych Targów Flisackich w Krakowie (październik 2017).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz przetłumaczone na trzy języki!

Zapraszam wszystkich do udziału!

Jarosław Kałuża